czwartek, 16 stycznia 2014

"Statuty Elyana" - pierwszy polski druk.

"Ojcze nasz" wśród innych modlitw wydrukowanych po polsku w 1475 roku. 
Ilustracja z Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera.


Statuta Synodalia Episcoporum Wratislaviensium (łac. Statuty synodalne biskupów wrocławskich; potocznie Statuty Elyana) – uchwała dla diecezji wrocławskiej ze zjazdu biskupów oraz kleru z synodu wrocławskiego jaki się odbył w roku 1446, która została opublikowana w roku 1475 we Wrocławiu. Zawiera pierwsze w historii teksty, jakie zostały wydrukowane w języku polskim.
Statuty zostały wydrukowane 9 października 1475 roku we Wrocławiu przez polskiego drukarza oraz kanonika kapituły katedralnej Kaspra Elyana na zlecenie kapituły wrocławskiej. Księga jest zbiorem ustaw przyjętych przez synod diecezji wrocławskiej spisanych po łacinie. Oprócz szeregu zaleceń administracyjnych oraz religijnych dla duchowieństwa zawiera ona również teksty najważniejszych modlitw katolickich: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario oraz wyznania wiary Wierzę w Boga w językach używanych przez wiernych na Śląsku, to jest w języku polskim oraz po niemiecku. Modlitwy te były oficjalnie zalecanymi wzorami poprawnego tekstu dla ludności polskiej na Śląsku.
Jedyny kompletny egzemplarz znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a drugi posiada Biblioteka Uniwersytetu w Pradze.2 komentarze: