piątek, 27 września 2013

Wrocław wg. Langera.

Zabudowa Wyspy Piasek pod koniec XIX wieku.
Rys. O. Langer.

Wrocławska katedra pod koniec XIX wieku.
Rys. O. Langer.

Wrocławski ratusz pod koniec XIX wieku. 
Rys. O. Langer.

Kościół Św. Marcina pod koniec XIX wieku.
Rys. O. Langer.

Ewangelicki kościół pw Matki Bożej pod koniec XIX wieku.
Rys. O. Langer.

poniedziałek, 23 września 2013

Wrocław wg. Probsta cz. VI

Katedra - widok od południowego wschodu (1900 r.).
Rys. O. F. Probst.

Kościół Św. Krzysztofa (1900 r.).
Rys. O. F. Probst.

Podwórze kamienicy nr 29 przy Rynku (1900 r.)
Rys. O. F. Probst.

Kramy przy ratuszu (1900 r.).
Rys. O. F. Probst.

Budynek gospodarczy na zapleczu kamienicy nr. 18 przy
ulicy Św. Katarzyny. Rys. O. F. Probst.

Legnica na zdjęcia lotniczych

Legnickie Stare Miasto w 1929 r. Widok od południowego - wschodu. Z lewej strony na pierwszym planie widoczna katedra.

Panorama lotnicza legnickiego Starego Miasta z lat 30-tych. Z prawej strony widoczna katedra. W centrum na drugim planie Zamek Piastowski.

Panorama lotnicza legnickiego Starego Miasta w latach 50-tych XX wieku. W centrum na drugim planie widoczny Zamek Piastowski.

piątek, 20 września 2013

Karpacz na starej fotografii cz. I

 Panorama Karpacza Górnego ok. 1900 r.
Ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA.Panorama Karpacza ok. 1900 r. Ze zbiorów
Biblioteki Kongresu USA.Panorama Karpacza (Bierutowic) ok. 1930 r.

 Panorama  Karpacza Górnego w 2 połowie lat 30-tych.

Panorama  Karpacza Górnego w 2 połowie lat 30-tych. 
 Na drugim planie (z prawej strony) Śnieżka.

czwartek, 5 września 2013

Warmątowice Sienkiewiczowskie

Pałac Olszewskich - widok od strony parku.

Warmątowice Sienkiewiczowskie - wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Krotoszyce, na południe od Legnicy, niedaleko Autostrady A-4. W centrum wsi znajduje się pałac z pierwszej połowy XVIII wieku. Powstał przez rozbudowę dawnego zamku rycerskiego, stanowiącego jedno z granicznych umocnień Księstwa Legnickiego. W 1748 roku Wenzel von Zedlitz przebudował go na barokowy pałac.  
W 1812 roku Warmątowice zakupiła rodzina Olszewskich. Był to stary, polski ród z Podlasia. Alfred von Olszewski urodził się w 1859 r. Z rodzinnego domu najprawdopodobniej nie wyniósł znajomości polszczyzny. W wieku chłopięcym wstąpił do korpusu kadetów w Berlinie, kończąc naukę ze stopniem podporucznika. W późniejszych opowiadaniach odnosił się do tej instytucji z obrzydzeniem. Skończywszy 26 lat ruszył wspomagać Serbów w wojnie serbsko-bułgarskiej. Po powrocie z wojny pojął za żonę Gabrielę von Zedlitz z Wojcieszowa. Ich dzieciom Alfred nadał słowiańskie imiona – Bolesław Bogdan i Draga.

Warmątowicki pałac w 2 połowie XIX wieku.
Rys. A. Duncker.

Von Olszewski był pasjonatem hippiki, co niestety skróciło jego życie. Zmarł 3 kwietnia 1909 roku w Nervi we Włoszech na skutek komplikacji po upadku z konia. W swoim testamencie Alfred oświadczył: „choć słowa te kreślę po niemiecku przed pruskim notariuszem, dziś czuję się Polakiem i ulgę sprawia mi wyznanie powrotu do wiary i tradycji przodków. Sprawa w tym wielka i zasługa Henryka Sienkiewicza i książek jego, które obudziły sumienie moje i ducha narodowego. Dziś, gdy krzyżacka buta powraca z nową siłą, gdy ruguje się Słowian z ojcowizny, ja sam jestem przedmiotem szykan ze strony władz i niechęci sąsiadów moich. Przeto wolą moją jest by dzieci do roku 30 swego życia złożyły 3 egzaminy: z języka, kultury i historii Polski, przed egzaminatorem wiarygodnym i przeze mnie ustanowionym. Życzeniem moim jest, by córka przyjęła wiarę katolicką. W razie niespełnienia warunków moich postanawiam majątek mój, to jest dobra wsi Warmątowice (287 ha) z dochodem rocznym marek 12927 i drugi majątek, 140 ha z dochodem 5834 marek, nadto pałac w Warmątowicach z parkiem 8 ha, wart milion marek w złocie, zapisać Henrykowi Sienkiewiczowi, nobliście. Żywię nadzieję, że po śmierci mojej, choć część majątku zgromadzonego przez ród Olszewskich na Śląsku powróci nad Wisłę i przyczyni się do odrodzenia narodowego ducha.”
To właśnie lekturze jego książek („Krzyżaków” i „Trylogii”) Alfred zawdzięczał powrót do polskości. Rodzina Olszewskiego nie dotrzymała warunków testamentu, posuwając się nawet do poświadczenia Henrykowi Sienkiewiczowi nieprawdy o stanie psychicznym Bolesława von Olszewskiego. Pisarz odpowiedział wdowie po Alfredzie „Nastąpi zrzeczenie się moje i moich następców wszelkich praw do spadku. Inaczej zresztą nie miałem nigdy zamiaru postąpić i w żadnym wypadku nie zagrabiłbym majątku sierot, gdyż do Polski i polskiej idei nie ciągnie się nikogo groźbą wyzucia z ziemi odziedziczonej po ojcach. Byłby to sposób dobry dla rozmaitych Bülowów, ale niezgodny z moim osobistym charakterem, ani polską kulturą”.  
Draga zarządzała majątkiem ojca do 1945 r, kiedy to Warmątowice wraz z całym Dolnym Śląskiem stały się częścią Polski.  Od lutego 1998 roku wieś otrzymała do nazwy określenie Sienkiewiczowskie.
26 sierpnia 1813 roku na pobliskich polach rozegrała się bitwa nad Kaczawą między rosyjsko – pruską Armią Śląska gen. Blüchera i napoleońską Armią Bobru marsz. Macdonalda. Od lat 90-tych w Warmątowicach ogranizowane są biwaki historyczne, poświęcone kampanii 1813 r. 

 Fragment inscenizacji bitwy w pałacowym parku (2013 r). wtorek, 3 września 2013

Zbrodnia lubińska 31 sierpnia 1982 r.

Czterech mężczyzn niesie śmiertelnie rannego Michała Adamowicza. Biegną w kierunku ówczesnej ul. Zawadzkiego (dzisiaj Paderewskiego). Fot. K. Raczkowiak.  


Zbrodnia lubińska (zwana również wydarzeniami lubińskimi) - zbrodnia, jakiej dopuścił się komunistyczny system podczas pokojowej manifestacji 31 sierpnia 1982 roku w rocznicę porozumień sierpniowych. W wyniku działań milicji i ZOMO od kul zginęły trzy osoby: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak, kilkadziesiąt zostało rannych. Zapadły prawomocne wyroki na trzech dowódców milicji. Mocodawcy pozwolenia na użycie broni podczas manifestacji do tej pory nie zostali ukarani.

Dla uczczenia ofiar w 10. rocznicę zbrodni postawiono Pomnik Pamięci Ofiar Lubina '82.


Demonstranci w pochodzie idą przez miasto (tutaj na ul. Kopernika) aż do momentu zmasowanego ataku ZOMO na ul. Odrodzenia w pobliżu budynku komitetu PZPR. Fot. K. Raczkowiak.


Krzyż postawiony na pamiątkę Michała Adamowicza, 
który został zastrzelony na mostku


--------------------------------------
Lubin 1982

Panorama Wrocławia wg. Martina Zeillera.

Panorama Wrocławia ok. 1650 r - część zachodnia. Rys. M. Zeiller.

Panorama Wrocławia ok. 1650 r - część centralna. Rys. M. Zeiller. 

 Panorama Wrocławia ok. 1650 r - część wschodnia. Rys. M. Zeiller.