niedziela, 30 czerwca 2013

Sudeckie widoki Trewendta i Graniera - cz. II

Schronisko "Szwajcarka" (Góry Sowie)
w połowie XIX wieku. Rys. E. Trewendt, J. Granier.


Strona na Wikipedii 

Łaźnie w Cieplicach (połowa XIX wieku).
Rys. E. Trewendt, J. Granier.

Teatr i Dom Zdrojowy w Cieplicach (połowa XIX wieku).
 Rys. E. Trewendt, J. Granier.


Cieplice w połowie XIX wieku.
 Rys. E. Trewendt, J. Granier.


Zamek w Bolkowie cz. II

Północna część dziedzińca Zamku Górnego. 
Z lewej strony budynek muzeum.

Wnętrze ruin północnego skrzydła (widok na wschód).

 Wnętrze ruin północnego skrzydła - widok na zachód.

Baszta z fragmentami muru kurtynowego.
Na drugim planie zamek w Świnach.

sobota, 29 czerwca 2013

Strzegom na starej fotografii - cz. I.

Panorama lotnicza Strzegomia (początek lat 40-tych). 
Na pierwszym planie bazylika.

Centrum Strzegomia - zdjęcie lotnicze 
z przełomu lat 30-tych i 40-tych.

środa, 26 czerwca 2013

Opactwo cystersów w Lubiążu

Opactwo cystersów w Lubiążu w połowie XVIII wieku.
Rys. F. B. Werner.

Opactwo cystersów w Lubiążu - widok od strony Odry.
Rys. F. B. Werner.

Opactwo cystersów w Lubiążu w połowie XVIII wieku. 

wtorek, 25 czerwca 2013

Domek Hampla (obecnie "Strzecha Akademicka") - cz. I.

Domek Hampla w latach 20-tych XIX wieku.
Rys. C. J. Rieden. 

Relacja Karla Mattisa w przekładzie J. Kołodziejowskiego (Olbrzymie Góry z widokami najznakomitszemi …., Poznań 1826 r.).
"Wszedłszy na górę stanie się na ukośnej łące, a niezbyt daleko jest tak zwany domek Hampla, gdzie zwykle podróżni mający zamiar wnijść przed wschodem słońca na kopułę (Śnieżkę) przenocują. Rycina nr. 3 przedstawia zewnętrzny prospekt tego domku, leżącego wyżej nad powierzchnią morza 3844 stóp, zatem położenie jego jest nieprzyjemne i zimne.
Wewnętrzny układ domu jest tak urządzony i podzielony, jak się wyżej opisało, jednakże dla ciekawych odznacza się izba gościnna rysunkiem nr 4. Kto pragnie tego samego dnia wnijść na kopułę śnieżną dla patrzenia się zachodzącemu słońcu, ten powinien o 6 godzinie wyjść z domku Hampla, a przybywszy na płaszczyznę więcej mchem niż trawą okrytą i kolankowem drzewem zarosłą zbliżyć się po trzech kwadransach do podstawy kopuły. (…)
Potem schodzi się do domku Hampla na spoczynek. Tu przybywszy trzeba się starać dla natłoku podróżujących o miejsce do wypocznienia, a zjadłszy wieczerzą kontentować się wskazanem legowiskiem na sianie pod strzechą. Przespawszy się kilka godzin spokojnie udać się można powtórnie ze świtem na kopułę".  

  Domek Hampla pod koniec lat 30-tych XIX wieku.
Rys. L. Richter.

     Wnętrze domku Hampla na początku lat 20-tych.
Rys. C. J. Rieden.

Pałac w Wojanowie

Pałac w Wojanowie.

Widok na zabudowania gospodarcze wojanowskiego pałacu.

Pałacowa fontanna.

Fragment parku pałacowego.

Chiński pawilon w wojanowickim parku.

----------------------------


poniedziałek, 24 czerwca 2013

Karkonoskie widoki.

Schronisko i kaplica na Śnieżce (początek XX wieku).

Ujęcie całego szczytu Śnieżki na początku XX wieku.

Schronisko "Nad Śnieżnymi Kotłami" (Piechowice)
na początku XX wieku. 

 Schronisko "Nad Śnieżnymi Kotłami" (Piechowice)
w innym ujęciu.

Schronisko im. Księcia Henryka (przy Kotle Wielkiego Stawu) 
na początku XX wieku.

Schronisko "Kochanówka" nad Wodospadem Szklarki 
na początku XX wieku. 

sobota, 22 czerwca 2013

Wrocław 1730 r. (cz. I)

Wrocławski rynek około 1730 roku. Widok od strony Placu Solnego.
W centrum ratusz. Rys. K. A. Menzel 1805 r.

Wrocławski rynek (północna strona) około 1730 roku. W centrum ratusz. 
Rys. K. A. Menzel 1805 r.

 Brama Piaskowa około 1730 r.
Rys. K. A. Menzel 1805 r.

Brama Mikołajska ok. 1730 r.
 Rys. K. A. Menzel 1805 r.

piątek, 14 czerwca 2013

Zniszczenia wojenne - Wrocław cz. VI

Fragment lotniczego zdjęcia 
zniszczonego Wrocławia (1946 r.).

Statystyka zniszczenia:

Z 30 000 domów ocalało 10000.

Około 10000 domów było całkowicie zniszczonych bez szans na odbudowę. Reszta odniosła uszkodzenia obejmujące ponad 50% struktury.

8 000 000 m3 gruzu zalegało na ulicach po wyzwoleniu Wrocławia.

64% zniszczonej infrastruktury przemysłowej miasta.

60% zniszczonych elektrowni.

70% zniszczonej sieci rozdzielczej.

25% zniszczeń siłowni wodnych.

100% sieć oświetleniowa.

80% zniszczeń taboru i sieci tramwajowej.

100% sieci górnej tramwajowej.

Z 273 silnikowych wozów tramwajowych zniszczono: 33 w 100%, 157 w 50%, 73 w 25%.

10 km i 750 punktów uszkodzeń kanalizacji miejskiej.

60% zniszczeń urządzeń produkcyjnych i pomocniczych gazowni.

80% zniszczeń sieci gazowniczej.

100% zniszczeń gazowego oświetlenia ulic.

100% szpitali.