piątek, 14 czerwca 2013

Zniszczenia wojenne - Wrocław cz. VI

Fragment lotniczego zdjęcia 
zniszczonego Wrocławia (1946 r.).

Statystyka zniszczenia:

Z 30 000 domów ocalało 10000.

Około 10000 domów było całkowicie zniszczonych bez szans na odbudowę. Reszta odniosła uszkodzenia obejmujące ponad 50% struktury.

8 000 000 m3 gruzu zalegało na ulicach po wyzwoleniu Wrocławia.

64% zniszczonej infrastruktury przemysłowej miasta.

60% zniszczonych elektrowni.

70% zniszczonej sieci rozdzielczej.

25% zniszczeń siłowni wodnych.

100% sieć oświetleniowa.

80% zniszczeń taboru i sieci tramwajowej.

100% sieci górnej tramwajowej.

Z 273 silnikowych wozów tramwajowych zniszczono: 33 w 100%, 157 w 50%, 73 w 25%.

10 km i 750 punktów uszkodzeń kanalizacji miejskiej.

60% zniszczeń urządzeń produkcyjnych i pomocniczych gazowni.

80% zniszczeń sieci gazowniczej.

100% zniszczeń gazowego oświetlenia ulic.

100% szpitali.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz