czwartek, 13 czerwca 2013

Wrocław na starej fotografii - cz. VI.

Synagoga Krajowa (obecnie teren między ul. Włodkowica 1/3 
i Św. Antoniego 2/4). Zdjęcie wykonane na początku XX wieku.

Bożnica Krajowa od strony podwórza. 

Artykuł na "Witrualny Sztetl" 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz