wtorek, 25 czerwca 2013

Domek Hampla (obecnie "Strzecha Akademicka") - cz. I.

Domek Hampla w latach 20-tych XIX wieku.
Rys. C. J. Rieden. 

Relacja Karla Mattisa w przekładzie J. Kołodziejowskiego (Olbrzymie Góry z widokami najznakomitszemi …., Poznań 1826 r.).
"Wszedłszy na górę stanie się na ukośnej łące, a niezbyt daleko jest tak zwany domek Hampla, gdzie zwykle podróżni mający zamiar wnijść przed wschodem słońca na kopułę (Śnieżkę) przenocują. Rycina nr. 3 przedstawia zewnętrzny prospekt tego domku, leżącego wyżej nad powierzchnią morza 3844 stóp, zatem położenie jego jest nieprzyjemne i zimne.
Wewnętrzny układ domu jest tak urządzony i podzielony, jak się wyżej opisało, jednakże dla ciekawych odznacza się izba gościnna rysunkiem nr 4. Kto pragnie tego samego dnia wnijść na kopułę śnieżną dla patrzenia się zachodzącemu słońcu, ten powinien o 6 godzinie wyjść z domku Hampla, a przybywszy na płaszczyznę więcej mchem niż trawą okrytą i kolankowem drzewem zarosłą zbliżyć się po trzech kwadransach do podstawy kopuły. (…)
Potem schodzi się do domku Hampla na spoczynek. Tu przybywszy trzeba się starać dla natłoku podróżujących o miejsce do wypocznienia, a zjadłszy wieczerzą kontentować się wskazanem legowiskiem na sianie pod strzechą. Przespawszy się kilka godzin spokojnie udać się można powtórnie ze świtem na kopułę".  

  Domek Hampla pod koniec lat 30-tych XIX wieku.
Rys. L. Richter.

     Wnętrze domku Hampla na początku lat 20-tych.
Rys. C. J. Rieden.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz