środa, 20 lutego 2013

Polska "Agenda" dla kościołów oleśnickich.


Karta tytułowa "Agendy" wydanej w Brzegu w 1715 roku dla polskich kościołów w księstwie oleśnickim. 

„Agenda : to jest porządek kościołow ewanjelickich księstwa oleśnickiego y innych do niego należących powiatow / naprzod na... rozkazanie książęcia... Karola z Mynsterberku Wtorego w niemieckim języku spisana y wielebnemu duchowienstwu roku 1593. oddana ; potym za... zrządzeniem... Sylwiusza książęcia na Wyrtenberku y Teku, a w Sląsku na Oleśnicy etc. przeyrzana y do druku roku 1664. podana ; a teraz kwoli kościołom polskim w pomienionym księstwie na pospolite używanie księżey z niemieckiego na polski język przetlumaczona [przez G.B.A.O., krypt., właśc. Georgius Bock] .-Wtora edicya”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz